Jednatel firmy: Radek Bohuslávek / gsm: +420 724 516 910 / E–mail: inlefa@seznam.cz / facebook stránky InLeFa s.r.o.

Akrylátový nanopenetrátor s hloubkovým účinkem


Hloubkový penetrátor PENECO NANO je určen pro penetraci všech savých anorganických podkladů. Lze jej užít samostatně pro zamezení průniku vody do anorganických povrchů, ke zlepšení vlastností stavebních směsí pojených cementemnebo vápenným hydrátem k zvýraznění „mokrého“ vzhledu přírodních i umělých kamenů, cihel, cihelných a jiných savých obkladů. Nátěr může být také použit pro přípravu povrchů pod veškeré akrylátové barvy. Pro svou vysokou pronikací schopnost je disperzní hloubkový penetrátor PENECO NANO může být použit jako základní nátěr všech betonových povrchů pod veškeré akrylátové barvy, samonivelační stěrky a izolační stěrky jako WETISOL,PROISOL apod.Pracujte při teplotách vzduchu,podkladu i připravovaných směsí nad +5 °C.
!!! DBEJTE NA ZPŮSOB A POMĚR ŘEDĚNÍ !!!Spotřeba: 0,1-0,2 l/m2
Balení: 10 l
Klíčové vlastnosti: Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

! DŮLEŽITÉ ! KONCENTRÁT- ředí se 1:4
(z 10 l balení je 50 l penetrace - cca 330m2 plochy)

NAŠE CENA: 1 099,- Kč bez DPH / 10 l